הפניקס - חברה לביטוח

ביטוח נסיעות לחו"ל לנשים בהריון

היום הריון זה כבר לא כזה סיפור גדול, וודאי אינו מהווה סיבה לשבות מכל מלאכה ומכל שמחה. נשים רבות, שאינן רוצות לעצור את חייהן נוסעות בשנים האחרונות לטיולים בחו"ל בזמן ההריון.
למרות שאין לחשוש מנסיעה כזו, מומלץ מאוד לנשים הרות לדאוג לביטוח נסיעות נשים בהריון מתאים אשר יענה על הצרכים הייחודיים של ההריון.
ביטוח לנשים בהריון בחו''ל מספק הגנה במקרים בהן יש בעיות בהריון כגון לידה מוקדמת או סיבוכים שונים שדורשים אשפוז בבית חולים.

 
סוכנות הביטוח  TRIP4YOU יחד עם "הפניקס" משווקים ביטוח נסיעות הפניקס Travel- ביטוח נסיעות מיוחד זה כולל את ההרחבה לביטוח נשים בתקופת ההריון בזמן שהותם בחו''ל

מה כוללת ההרחבה לנשים בהריון?
הפוליסה של הפניקס Travel מבטיחה למבוטחת הוצאות רפואיות הקשורות להריון עד שבוע 32 להריון. הפוליסה כוללת כיסוי של כל אשפוז או הוצאה רפואית בחו"ל הקשורות בהריון. הדבר כולל הוצאות הקשורות ללידה מוקדמת, הוצאות הקשורות לטיפול בולד (עובר וגם פג) או אשפוזו במקרה הצורך, זאת באם נולד עד סופו של השבוע ה- 32 להריון.
כדי לא ליצור רושם מוטעה, ברצוננו לציין כי מדובר כאן בהוצאות הקשורות לבדיקות רפואיות שגרתיות או בדיקות מעבדה הנוגעות להריון. מדובר באירועים בלתי צפויים אשר עלולים להתרחש בזמן הריון.

הסכומים המירביים המכוסים לגבי סעיף ההריון:
לאירוע שתחילתו עד סוף שבוע 24 להריון- סכום הביטוח לא יעלה על 100 אלף דולר.
לאירוע שתחילתו מתחילת שבוע 25 ועד סוף שבוע 32 להריון- סכום הביטוח לא יעלה על 60 אלף דולר.

יחד עם זאת מכסה הפוליסה גם מקרים נוספים מסוגים שונים:
הפוליסה מכסה הוצאות בעת אשפוז ושלא בזמן אשפוז בסכום של עד מיליון דולר.
כמו כן כוללת כיסויים נוספים, כיסוי עבור תאונות אישיות, כיסוי עבור ביטול נסיעה, ביטוח כבודה ועוד.

עכשיו ב- TRIP4YOU ביטוח נסיעות לנשים בהריון במחיר מוזל, רק לגולשי האתר.
היכנסו עכשיו:

ביטוח נסיעות לחו"ל לנשים בהריון 

ותוכלו לרכוש את ההרחבה במחיר נוח וליסוע בראש שקט.

פרטי הפוליסה- הרחבה להוצאות הריון:
הרחבה להוצאות הריון - עד שבוע 32
הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם נרכש על ידי המבוטחת ואם צויין במפורש בדף הרשימה.
12.1 מוצהר ומוסכם בזה כי פרק זה מורחב לכסות הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל, הוצאות
שלא בעת אשפוז בחו"ל והוצאות מיוחדות )פרקים 2,3,4 ( במקרה החמרה בלתי צפויה של
מהלך ההריון המחייבת קבלת טיפול רפואי בחו"ל וזאת בכפוף לתנאים הבאים:

12.2 התחייבות המבטח
סה"כ התחייבות המבטח להוצאות רפואיות בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז בחו"ל לא תעלה על:
12.2.1 לאירוע שתחילתו עד מלאת 24 שבועות להריון - סך של 100,000 $.
12.2.2 לאירוע שתחילתו החל מתחילת השבוע ה 25- ועד לתום השבוע ה 32- , סה"כ התחייבות המבטח תופחת ולא תעלה על 60,000 $ כולל הוצאות לידה מוקדמת, הוצאות רפואיות לטיפול בפג או עובר והטסה רפואית לישראל לאם ולפג .
סה"כ התחייבות המבטח כפי שצויינה לעיל הינה במסגרת סה"כ התחייבות המבטח לפי פרק 2 ולפי פרק 3 כמצויין בסיפא לפרק 3 ואינה באה בנוסף.
12.2.3 התחייבות המבטח מותנית כי במשך כל התקופה טרם הנסיעה התנהל ההריון באופן
תקין והמבוטחת ביצעה מעקב הריון כמקובל וכפי המומלץ על ידי הרופאים בישראל.

12.3 חריגים לפרק 12 - הוצאות הריון
המבטח לא יהיה אחראי ולא ישא בכל הוצאה /ות ו/או בכל תביעה /ות הקשורה /ות ו\או הנובע /ות מאחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן: 12.3.1 הריון בסיכון גבוה כהגדרתו בחלק א'.
12.3.2 הריון של מבוטחת החולה במחלה כרונית.
2.3.3 1הריון של מבוטחת שבעברה יש אירועים של הפלות חוזרות.
2.3.4 1הריון מרובה עוברים.
12.3.5 דימומים במהלך ההריון ובתקופה שטרם הנסיעה.
.12.3.6 הריון שהושג באמצעות טיפולי פוריות לרבות הפרייה חוץ גופית.
12.3.7 שמירת הריון, למעט שמירת הריון המחייבת אשפוז בבית חולים בחו"ל
עפ"י הוראת רופא והכל במסגרת התחייבות המבטח כאמור בסעיף 12.2 לעיל.
2.3.8 1הפלה יזומה.
12.3.9 לידה.
12.3.10 לידה מוקדמת, טיפול בוולד או בעובר או בפג למעט האמור בסעיף 12.2 .
12.3.11 הוצאות מעקב שוטף של הריון, בדיקות שגרתיות.
12.3.12 מקרה הבטוח הינו כתוצאה מספורט אתגרי ו\או ספורט חורף.
2.3.13 1לאחר מלאת 32 שבועות ל הריון.
12.3.14 נסיעת המבוטחת אושרה מראש בכתב ע"י רופא מטפל בישראל.

 

נשמח לעמוד לשירותכם בל ומקום - 09.7457046 לרכישה און ליין ואישור מיידי 

צוות  TRIP4YOU  ביטוח נסיעות לחו''ל

צור קשר

עבור לתוכן העמוד